Trendy

Niezbędne wyposażenie ratownika podczas pracy w ekstremalnych warunkach

Praca ratownika medycznego to ciężki kawałek chleba, wymagający nie tylko dużej wiedzy i umiejętności, ale również konkretnych predyspozycji psychicznych: opanowania i konieczności zachowania zimnej krwi w najtrudniejszych sytuacjach. Aby specjaliści ochrony zdrowia mogli profesjonalnie i bezpiecznie ratować życie i zdrowie pacjentów, potrzebują odpowiedniego sprzętu i akcesoriów. Poniżej opisujemy, jaki sprzęt ratowniczy jest niezbędny podczas ich pracy w ekstremalnych warunkach.

Właściwy ubiór ratownika

Główne wyposażenie ratownika to przede wszystkim odpowiedni ubiór. Wygląd umundurowania specjalistów ochrony zdrowia jest precyzyjnie określony w stosownych rozporządzeniach i przepisach Ministerstwa Zdrowia. Najważniejszą cechą stroju ratowniczego jest jego funkcjonalność. Ze względu na specyfikę tej pracy niezwykle istotna kwestia to wygoda ubrania. Stroje nie mogą krępować ruchów, a ponadto muszą zapewniać dobrą ochronę przed wiatrem, niskimi temperaturami, opadami śniegu czy deszczu. Tylko w sytuacji, gdy noszony strój zapewni odpowiedni komfort termiczny i wygodę ruchów, ratownik medyczny może w pełni skoncentrować się na wykonywanych obowiązkach i używaniu sprzętu ratowniczego.
Specjalista powinien być dobrze widoczny w każdych warunkach. Dlatego jego strój ma elementy odblaskowe, które sprawiają, że jest widziany ze znacznych odległości w nocy czy w czasie deszczowej pogody. Praktycznym rozwiązaniem jest również odzież fluo. Do podstawowych elementów ubioru ratownika należą: ciepłe spodnie, polar, kurtka wodo- i wiatroodporna (najlepiej typu softshell), koszulka taktyczna, wygodne obuwie oraz bielizna termoaktywna. Istotne są także okulary ochronne.
Ważne w wyposażeniu ratownika są ponadto odpowiednie zabezpieczenia rąk i twarzy. Niezależnie od panujących wokół warunków, pracownicy ochrony zdrowia udzielający pomocy pacjentowi powinni mieć założone rękawiczki. Chronią one przed zakażeniem, a ponadto ułatwiają pokonanie bariery psychologicznej przed kontaktem z raną lub samym poszkodowanym. W apteczce powinna znaleźć się duża ilość tych produktów, ponieważ winylowe bądź silikonowe rękawiczki mogą zostać każdorazowo użyte jedynie raz.
Niezbędne wyposażenie ratownika to także specjalna maseczka do sztucznego oddychania. Może to być prosta foliowa maska z jednokierunkowym zaworem, chroniąca przed bezpośrednim kontaktem z ustami poszkodowanego, jak również nieco bardziej zaawansowana maska z kołnierzem umieszczanym pomiędzy zębami takiej osoby. Dostępne są też maseczki jednorazowego użycia pomagające udrożnić drogi oddechowe.
Należy też zwrócić uwagę na to, że w dobie pandemii koronawirusa konieczne jest noszenie przez wszystkich pracowników ochrony zdrowia specjalnych masek z filtrami. Sprzęt ratowniczy tego typu jest nie tylko obowiązkowy, ale również niezbędny ze wskazań zdrowotnych.

Niezbędny sprzęt ratowniczy

Niezwykle ważnym elementem wyposażenia ratownika medycznego są profesjonalne urządzenia i sprzęt ratowniczy. Kluczowymi maszynami i akcesoriami w pracy specjalisty są te, które pozwalają w szybki sposób postawić wstępną diagnozę stanu chorego i udzielić mu podstawowej pomocy medycznej. Ważne są też sprzęty pozwalające go odpowiednio opatrzyć i zabezpieczyć przed pogarszaniem się stanu zdrowia, aby w sposób bezpieczny dowieźć go następnie do placówki medycznej bądź szpitala.
Podstawowy sprzęt ratowniczy, obowiązkowy zarówno w ekstremalnych warunkach, w czasie wypadków, jak i podczas wyjazdów karetką do pacjentów w domu czy na ulicy, obejmuje m.in. młotki neurologiczne, kołnierze ortopedyczne, kapnografy i resuscytatory silikonowe. Do niezbędnych sprzętów należą również stetoskopy, ciśnieniomierze, defibrylatory i pulsoksymetry. Potrzebne są też latarki diagnostyczne, nożyczki i noże ratownicze, przydatne w sytuacjach, gdy trzeba szybko rozciąć odzież chorego albo podczas wyjątkowo trudnych warunków zewnętrznych. Nosze oraz deski ortopedyczne to rodzaj sprzętu ratowniczego, który przyda się podczas transportu pacjentów ze złamaniami, urazami kręgosłupa bądź urazami wielonarządowymi. W przypadku dowolnych złamań konieczne stają się akcesoria służące unieruchomieniu kończyn: szyny SPLINT, szyny Kramera czy szyny palcowe Zimmera.
Obowiązkowy element wyposażenia ratownika stanowią specjalne torby i plecaki medyczne przeznaczone do przenoszenia apteczek pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczego, gotowych zestawów ratowniczych oraz ampulariów.

Lekarstwa i środki opatrunkowe

W apteczkach, poza wspomnianym sprzętem ratowniczym, muszą się również znaleźć niezbędne leki i środki opatrunkowe. Praca specjalisty polega przede wszystkim na udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, leczniczych i diagnostycznych, do których konieczne są wspomniane akcesoria. W każdym ambulansie powinny więc znaleźć się strzykawki w dużej ilości, opaski uciskowe, stazy automatyczne oraz kroplówki. Obowiązkowe są także podstawowe leki mogące uratować życie pacjenta podczas interwencji. Wyposażenie ratownika w tym zakresie składa się ponadto z koców i folii, które służą do odpowiedniego zabezpieczenia ofiar wypadków przed utratą ciepła.