Porady

Jak zostać ratownikiem medycznym?

Ratownik medyczny to bardzo trudny, wymagający, ale niezwykle potrzebny zawód. Jak zostać ratownikiem medycznym? Jakie szkoły należy ukończyć?

Kim jest ratownik medyczny?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak zostać ratownikiem medycznym, wyjaśnijmy, kim właściwie jest ten specjalista. Zgodnie z definicją to osoba wykonująca zawód medyczny, mająca odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia. Ratownik medyczny może pracować np. na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR), w kartce pogotowia albo Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Ratownik medyczny należy do zawodów regulowanych. W specjalnej klasyfikacji profesji stanowisko to jest oznaczone kodem 325601.

Jak zostać ratownikiem medycznym? Niezbędne wykształcenie

Osobom, które zastanawiają się, jak zostać ratownikiem medycznym, wyjaśniamy, że niezbędne jest stosowne wykształcenie. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określa, kto i w jaki sposób może rozpocząć pracę ratownika medycznego. Ratownikiem może być jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, znająca język polski w stopniu komunikatywnym, jak również cechująca się dobrym stanem zdrowia, który pozwala na pełnienie tego stanowiska. Ważnym wymogiem jest też stosowne wykształcenie.
Obecnie ratownik musi mieć ukończone 3-letnie studia licencjackie na kierunku Ratownictwo Medyczne. Studia te dostępne są w ofercie przede wszystkim uczelni medycznych. Przyszli ratownicy zgłębiają wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, anatomii człowieka, diagnostyki obrazowej, zasad leczenia ostrego bólu czy też intensywnej terapii. Muszą także zdać egzaminy bądź zaliczyć takie przedmioty jak: medycyna katastrof, choroby zakaźne, traumatologia narządów ruchu (zaawansowane czynności ratunkowe ATLS) czy też medyczne czynności ratunkowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bądź Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Studenci tego kierunku zdobywają ponadto niezbędną wiedzę z takiej tematyki jak: położnictwo i ginekologia, neurochirurgia, laryngologia, toksykologia czy choroby wewnętrzne, zwłaszcza stany nagłe w kardiologii. Bardzo ważnymi przedmiotami dla przyszłych ratowników są ponadto medycyna ratunkowa oraz medyczne czynności ratunkowe, w tym przede wszystkim techniki zabiegów medycznych. Osoby, które zastanawiają się, jak zostać ratownikiem medycznym, muszą wiedzieć, że studenci biorą też udział w obozach sprawnościowych, np. WOPR albo GOPR.
Praca ratownika medycznego to niełatwe i wyczerpujące zadanie. Specjaliści muszą być przygotowani na różne, nierzadko bardzo zaskakujące sytuacje i przypadki medyczne. Z tego wynika szeroki zakres kształcenia studentów, dzięki któremu przyszli absolwenci ratownictwa medycznego są lepiej przygotowani na różne okoliczności.
Każdy, kto planuje zostać ratownikiem medycznym, powinien też zdawać sobie sprawę z odpowiednich cech i predyspozycji wymaganych w tym zawodzie. Ratownik musi być zatem wytrzymały fizycznie i odporny psychicznie. To nie jest zawód dla wrażliwych osób. Jednocześnie praca ratownika medycznego przynosi dużą satysfakcję, np. w sytuacji, gdy uda się szczęśliwie odebrać poród albo uratować komuś życie dzięki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Jak wygląda praca dla ratownika medycznego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2016 roku w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, przed ratownikiem stoi szereg zadań. Praca dla ratownika medycznego obejmuje zatem takie czynności jak m.in.: przywracanie drożności dróg oddechowych, ocena stanu pacjenta, monitorowanie czynności układu oddechowego czy wykonanie i ocena zapisu EKG. Ponadto specjalista tamuje krwawienia zewnętrzne, opatruje rany, unieruchamia kręgosłup, złamania, zwichnięcia i skręcenia. Do jego obowiązków należy także podawanie leków drogą dożylną, doustną, podskórną, domięśniową, wziewną, podjęzykową, doszpikową, doodbytniczą i dotchawiczą. Specjalista wykonuje defibrylację manualną na podstawie EKG albo zapisu kardiomonitora oraz defibrylację zautomatyzowaną. Poza tym podejmuje oraz prowadzi podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową. Może też przyjąć poród.

Praca dla ratownika medycznego – gdzie jej szukać?

Osoby chcące zostać ratownikami medycznymi często zastanawiają się, czy nie będą miały trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce wciąż poszukiwani są specjaliści z tej dziedziny, zatem praca dla ratownika medycznego z odpowiednimi kwalifikacjami z pewnością nie będzie trudna do znalezienia.
Szukając zatrudnienia, przede wszystkim warto sprawdzić strony z ofertami pracy centrów medycznych, szpitali, klinik oraz różnych innych ośrodków medycznych. Dobrym źródłem ogłoszeń jest też Centralna Baza Ofert Pracy stworzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także portale tematyczne zdrowotne z ofertami. Praca dla ratownika medycznego jest dostępna zarówno w firmach prywatnych, jak i placówkach publicznych. Studenci, którzy dopiero planują zostać ratownikami medycznymi, mogą skorzystać z uczelnianych biur karier.